Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
 

Huisreglement

Contact:

De praktijk is op meerder manieren bereikbaar.

  • U kunt bellen naar het rechtstreekse nummer van de praktijk: 0341-843460.

Als wij aan het behandelen zijn nemen wij bij voorkeur de telefoon niet op. U kunt dan een boodschap inspreken met vermelding van uw naam en telefoonnummer. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug.

Wachtlijst

De praktijk werkt niet met een wachtlijst. U wordt binnen 5 werkdagen ingepland.

Vergoeding:

Fysiotherapie Bijsteren heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Dit houd in, dat met uitzondering van de maatschappijen die een restitutiepolis hanteren, wij vrijwel alle verzekeringen rechtstreeks declareren. Bij restitutiepolissen blijft u zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de rekening binnen de betalingstermijn, opgenomen in de betalingsvoorwaarden van onze praktijk (binnen 30 dagen). Onze tarieven hangen in de wachtkamer en zijn te vinden op de website. Controleert u vooraf uw aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie. 

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie:

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

Het eerste consult duurt een uur en is een dubbele afspraak. Tijdens het eerste consult vragen wij naar uw identificatie en verzekeringsgegevens. Er wordt een dossier gemaakt, een uitgebreid onderzoek gedaan naar uw klachten, een behandelplan opgesteld en besproken en zal er indien gewenst een eerste behandeling plaatsvinden.

Afmelden:

Indien U verhinderd bent kunt u tot 24 uur voor de afgesproken behandeling kosteloos annuleren. Wanneer dit niet tijdig gebeurd, zijn wij genoodzaakt de behandeling bij u in rekening te brengen.

Privacy: AVG

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.  De fysiotherapeut geeft niet zonder uw toestemming gegevens uit uw behandeldossier door aan derden.  Indien gewenst kunt u de Privacy Policy inkijken.

Hygiëne:

Wij verzoeken u een badlaken of handdoek mee te brengen. De praktijk zorgt voor voldoende schone handdoeken en onderlakens.

Klachten:

Wij vinden het belangrijk van u te horen als u niet tevreden bent. Bespreek de klacht dan allereerst met uw therapeut. Wij nemen een klacht altijd serieus en gaan direct aan de slag om uw klacht samen met u op te lossen.

Indien het niet lukt om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Uw klacht wordt dan door een onafhankelijke commissie behandeld van het Keurmerk Fysiotherapie. U kunt informatie hierover vinden op www.keurmerkklachtenregeling.nl

 Kwaliteit:

Wij voldoen aan alle kwaliteitseisen gesteld door het Keurmerk Fysiotherapie en staan ingeschreven in het BIG register. Per 1 juli 2017 zijn wij een Plus praktijk, wat inhoud dat wij voldoen aan de door het Keurmerk Fysiotherapie gestelde kwaliteitseisen.

Wij doen mee aan een landelijk klanttevredenheidsonderzoek welke uitgezet wordt door Mediquest. Bij het beëindigen van de behandeling ontvangt u een digitale vragenlijst.

Daarnaast wordt er door het NIVEL-Zorgregistraties maandelijks geanonimiseerd data verzameld ten behoeve van kwaliteitsverbetering.

 Calamiteiten:

Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

 

 

^