Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
 

Registratie en klachtenregeling

BIG-geregistreerd
Onze praktijk voldoet aan alle wettelijke (kwaliteit)regels. Wij zijn beiden ingeschreven in het BIG-register (beroepen in de individuele gezondheidszorg) en het Keurmerk Fysiotherapie. Wij voldoen aan de laatste bij- en nascholingseisen.

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. Zij geven fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

Het Keurmerk zorgt ervoor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

De (her-)registratie-eisen zijn vastgesteld door het Beleidsorgaan van Keurmerk Fysiotherapie . Bij het Keurmerk Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het Keurmerk gestelde kwaliteitseisen. Enkele eisen zijn het behalen van studiepunten en het werken volgens de richtlijnen.

Bij het BIG-register zijn alle beroepen in de individuele gezondheidszorg geregistreerd. Meer informatie: www.bigregister.nl, of telefoon: 0900 - 899 8225.

Klachtenregeling van het Keurmerk

Wij doen onze uiterste best om ons vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Heeft u toch een klacht over de behandeling of over de manier waarop wij met u omgaan? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Heeft u een klacht? Dan horen wij dat graag van u. Als u dat prettiger vindt, kunt natuurlijk een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Vindt u het lastig om de confrontatie aan te gaan? Dan kunt u via het Keurmerk Fysiotherapie  een klacht indienen bij de klachtencommissie en vragen om bemiddeling. De voorzitter van de klachtencommissie beslist of uw kwestie in aanmerking komt voor bemiddeling. Onze praktijk maakt gebruik van de klachtenregeling van onze beroepsgroep het Keurmerk. meer informatie: www. keurmerkklachtenregeling.nl/klacht 

Meer over de klachtenregeling »

Adressen

Klachtencommissie van het Keurmerk Fysiotherapie 
Keurmerk Fysiotherapie 
t.a.v. klachtencie 
Westerlaan 51
8011 CA  Zwolle 
www.keurmerkfysiotherapie.nl/praktijk/klachtenregeling

Regionaal Tuchtcollege
Regionaal Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Gelderland, Flevoland)
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
Tel. 038 – 428 9411

www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht

Landelijk Informatiepunt voor Patiënten
Postbus 9101
3506 GC Utrecht
Tel. 030 – 266 16 61

^